Ορμονική/κληρονομική τριχόπτωση στους άνδρες

Η απώλεια μαλλιών στον άνδρα ακολουθεί τυπικά στάδια

Η απώλεια του κυρίως τριχωτού της κεφαλής, είναι κάτι που οι άνδρες το έχουν συνηθίσει. Όποιος γνωρίζει τον πατέρα και τον παππού του μόνο με ψηλό μέτωπο ή φαλακρό πίσω μέρος του κεφαλιού, έχει συνήθως ήδη εικόνα του δικού του μέλλοντος. Η κληρονομική τριχόπτωση είναι διαδεδομένη στους άνδρες. Και μπορεί να ξεκινήσει νωρίς - σε ορισμένες περιπτώσεις τα μαλλιά αραιώνουν ήδη από την πολύ νεαρή ηλικία των 18 με 20 ετών.14-16

Αρχικά η οφειλόμενη σε ορμονικά αίτια τριχόπτωση εμφανίζεται στους άνδρες στην περιοχή του μετώπου. Στην πορεία, δημιουργείται αραίωση των μαλλιών στο πίσω μέρους του κεφαλιού.14

Root wave
 1. Gehring W., Gloor M. Phototrochigram evaluation of hair growth products: results of a double-blind randomized study in women with androgenetic alopecia using an oral combination product of millet seed extract, L-cysteine, and calcium pantothenate, or placebo. Zeitschrift für Hautkrankheiten. 2000; 75:419-23

 2. Harrison S.,Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367.

 3. Lenz H., Priorin® (Food), Priorin Science Pack 2.0, 2012, Bayer Consumer Care AG.

 4. Sinclair R. Female pattern hair loss: Current treatment (Review Article), Clinical Interventions in Aging. 2007:2(2) 189–199.

 5. Trüeb R. M. Aging of hair. Journal of Cosmetic Dermatology. 2005; 4:60-72.

 6. Price V. Androgenetic Alopecia in Women (Review Article), Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. 2003; 8:, 24–27.

 7. York K, Meah N, Bhoyrul B, Sinclair R. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert Opin Pharmacother. 2020 Apr;21(5):603-612. 

 8. Banka N, Bunagan MJ, Shapiro J. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatol Clin. 2013 Jan;31(1):129-40

 9. Lolli F, Pallotti F, Rossi A, Fortuna MC, Caro G, Lenzi A, Sansone A, Lombardo F. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine. 2017 Jul;57(1):9-17. 

 10. Lai JJ, Chang P, Lai KP, Chen L, Chang C. The role of androgen and androgen receptor in skin-related disorders. Arch Dermatol Res. 2012;304(7):499-510. 

 11. Shrivastava SB. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2009 Jan-Feb;75(1):20-7; 

 12. Garg S. and Messenger A. Alopecia Areata: Evidence-Based Treatments, Seminars in cutaneous medicine and surgery, 2009; 28:15-18.

 13. Madani S. and Shapiro J. Alopecia areata update, Journal of the American Academy of Dermatology, April 2000, Vol 42, Issue 4: 549–566.

 14. Herskovitz I, Tosti A. Female pattern hair loss. Int J Endocrinol Metab. 2013;11(4): e9860. 

 15. Finner AM. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatol Clin. 2013 Jan;31(1):167-72. 

 16. Guo EL, Katta R. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatol Pract Concept. 2017;7(1):1-10. 

 17. Thom E. Stress and the Hair Growth Cycle: Cortisol-Induced Hair Growth Disruption. J Drugs Dermatol. 2016 Aug 1;15(8):1001-4.

 18. Peled JU. Psychosocial counseling may be best treatment for hair loss. Am Fam Physician. 2004 Mar 15;69(6):1362.