Στοιχεία εκδότη

 

Εκδότης

BAYER Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
Τηλ. +30 210 6187500

Υπόδειξη:

Δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για τις σχετικές πληροφορίες.