Στοιχεία εκδότη

 

Εκδότης

BAYER Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
Τηλ. +30 210 6187500
ΑρΜΑΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685
Α.Φ.Μ.: 094056437
Αρ. ΓΕΜΗ : 299101000

Υπόδειξη:

Δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για τις σχετικές πληροφορίες.