Οι μύθοι για τα μαλλιά υπό εξέταση

Μύθοι και απίστευτα δεδομένα σχετικά με τα μαλλιά. Τί είναι αλήθεια και τί μύθος;

Μακραίνουν τα μαλλιά γρηγορότερα όταν τα κουρεύουμε συχνά; Βλάπτουν τα λαστιχάκια τα μαλλιά; Σχετικά με το θέμα των μαλλιών και την ανάπτυξή τους κυκλοφορούν πολλοί μύθοι και ορισμένες φορές δεν είναι και τόσο εύκολο να διακρίνει κανείς το ακριβές δεδομένο από τον μύθο. Συγκεντρώσαμε μερικούς ενδιαφέροντες μύθους και εντυπωσιακά δεδομένα σχετικά με τα μαλλιά και αποκαλύπτουμε τι από τα δύο ισχύει. 

Μπορεί να εκπλαγείτε.

Root wave
 1. Forslind B. Structure and function of the hair follicle, in Camacho F .Hair and its Disorders: Biology, Pathology and Management. Chapter 1; pag.3-15, Martin Dunitz Ltd 2000.

 2. Yang FC, Zhang Y, Rheinstädter MC. The structure of people's hair. PeerJ. 2014;2:e619.

 3. Hoover E, Alhajj M, Flores JL. Physiology, Hair. [Updated 2020 Jul 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan

 4. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367. 

 5. Springer K, Brown M, Stulberg DL. Common hair loss disorders. Am Fam Physician. 2003 Jul 1;68(1):93-102. PMID: 12887115.

 6. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367

 7. Sinclair R. Female pattern hair loss: Current treatment (Review Article), Clinical Interventions in Aging. 2007:2(2) 189–199.

 8. Trüeb R. M. Aging of hair. Journal of Cosmetic Dermatology. 2005; 4:60-72.

 9. Gehring W., Gloor M. Phototrichogram evaluation of hair growth products: results of a double-blind randomized study in women with androgenetic alopecia using an oral combination product of millet seed extract, L-cysteine, and calcium pantothenate, or placebo. Zeitschrift für Hautkrankheiten. 2000; 75:419-23.

 10. https://www.health.com/beauty/16-hair-myths-you-need-to-stop-believing. Aνακτήθηκε στις 09/02/2021

 11. American Academy of Dermatology Association. https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/insider/stop-damage

 12. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367.

 13. https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/pillowcase-benefits. Ανακτήθηκε 09.02.2021