Ο κύκλος ζωής της τρίχας: Ο σταθερός κύκλος ανάπτυξης των μαλλιών

Ο κύκλος της ανάπτυξης των μαλλιών

Η ανάπτυξη της τρίχας γίνεται σε τρεις φάσεις.3

 

Αναγενής φάση

Κύκλος ζωής της τρίχας - Φάση 1: Αναγενής φάση (φάση ανάπτυξης)

Η αναγενής φάση, γνωστή και ως φάση ανάπτυξης, περιγράφει τη φάση της ενεργούς ανάπτυξης των μαλλιών. Διαρκεί για δύο με οκτώ χρόνια. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η ρίζα παράγει σε συνεχή βάση τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάπτυξη των μαλλιών.3,4

Κάθε μέρα, η τρίχα μεγαλώνει περίπου κατά 0,4 χιλιοστά, ενώ μπορεί να φτάσει σε μήκος και τα 25 έως 100 εκατοστά κατά την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης.3,4,8 Πρόκειται για μία ενεργό διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα εφόσον διασφαλίζεται η τροφοδοσία της ρίζας με επαρκή θρεπτικά στοιχεία.1

Κατά τον κύκλο ανάπτυξης υγιών μαλλιών, περίπου το 85% των τριχών βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.9

Καταγενής Φάση

Κύκλος ζωής της τρίχας, φάση 2: Καταγενής Φάση (φάση μετάβασης)

Η φάση κατά την οποία λαμβάνει χώρα η αναδόμηση της τρίχας, ονομάζεται καταγενής ή φάση μετάβασης. Για μία περίοδο τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, τα κύτταρα της ρίζας της τρίχας σταματούν προσωρινά την ανάπτυξη των μαλλιών.1,3

Το κατώτατο μέρος της τρίχας λαμβάνει μία κεράτινη επικάλυψη, ενώ η τρίχα ωθείται προς τα επάνω, κάτω ακριβώς από τον σμηματογόνο αδένα.3,5

Ποσοστό μεταξύ 1% και 3% των τριχών βρίσκονται σε αυτή τη φάση μετάβασης.1

Τελογενής φάση

Κύκλος ζωής της τρίχας - φάση 3: Τελογενής φάση (φάση ηρεμίας)3  

Κατά την τελογενή φάση, οι τρίχες παραμένουν στη ρίζα για διάστημα ενός έως τριών μηνών. Στη συνέχεια αρχίζουν να πέφτουν π.χ. κατά τη διάρκεια λουσίματος, βουρτσίσματος ή λόγω της ανάπτυξης νέας τρίχας στην ίδια ρίζα. Κατά τη διάρκεια ενός συνήθους κύκλου ανάπτυξης, η καθημερινή απώλεια 100-150 τριχών είναι φυσιολογική.1 Ποσοστό μεταξύ 10% και 15% των τριχών βρίσκονται στην τελογενή φάση.1

Με την ολοκλήρωση των 3 φάσεων, ο κύκλος ανάπτυξης των μαλλιών αρχίζει και πάλι από την αρχή.3

Οι κύκλοι των μεμονωμένων ριζών των τριχών του ανθρώπου είναι χρονικά μετατοπισμένοι μεταξύ τους. Έτσι, η εναλλαγή των τριχών δεν γίνεται ταυτόχρονα αλλά συνεχόμενα, με την αναλογία τριχών σε ενεργή και ανενεργή φάση του κύκλου ζωής της τρίχας να παραμένει γενικά σταθερή.1

Αυτό συμβαίνει σε φυσιολογικές συνθήκες, εκτός κι αν προκύψει κάποια διαταραχή. Για παράδειγμα, όταν οι ρίζες των τριχών δεν προσλαμβάνουν για κάποιο διάστημα επαρκείς θρεπτικές ουσίες, όταν αντιδρούν στο άγχος, σε ορμονικές επιδράσεις ή άλλους παράγοντες, πολλές τρίχες μπορεί να τερματίσουν πρόωρα την ανάπτυξή τους και να πέσουν.8

 1. Forslind B. Structure and function of the hair follicle, in Camacho F .Hair and its Disorders: Biology, Pathology and Management. Chapter 1; pag.3-15, Martin Dunitz Ltd 2000. 

 2. Yang FC, Zhang Y, Rheinstädter MC. The structure of people's hair. PeerJ. 2014;2:e619.

 3. Hoover E, Alhajj M, Flores JL. Physiology, Hair. [Updated 2020 Jul 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan

 4. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367. 

 5. Springer K, Brown M, Stulberg DL. Common hair loss disorders. Am Fam Physician. 2003 Jul 1;68(1):93-102. PMID: 12887115.

 6. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367

 7. Sinclair R. Female pattern hair loss: Current treatment (Review Article), Clinical Interventions in Aging. 2007:2(2) 189–199.

 8. Trüeb R. M. Aging of hair. Journal of Cosmetic Dermatology. 2005; 4:60-72.

 9. Gehring W., Gloor M. Phototrichogram evaluation of hair growth products: results of a double-blind randomized study in women with androgenetic alopecia using an oral combination product of millet seed extract, L-cysteine, and calcium pantothenate, or placebo. Zeitschrift für Hautkrankheiten. 2000; 75:419-23. 

 10. https://www.health.com/beauty/16-hair-myths-you-need-to-stop-believing. Aνακτήθηκε στις 09/02/2021

 11. American Academy of Dermatology Association. https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/insider/stop-damage

 12. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367.

 13. https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/pillowcase-benefits. Ανακτήθηκε 09.02.2021